Byt ut gamla brandvarnare hemma eller på kontoret

Oavsett om det handlar om hemmet eller företagets lokaler så är brandsäkerheten av yttersta vikt. En brand kan starta när du minst anar det. Ofta händer det i samband med en kortslutning i ett vägguttag eller att en elektrisk maskin blir kortsluten.

Det finns specifika regler för kontoret som ni måste följa. Det ska bland annat finnas en brandvarnare per 60 kvadratmeter, det gäller varje våningsplan. En brandvarnare ska även underhållas minst en gång om året och de får gärna vara seriekopplade på en arbetsplats. På så sätt kan hela företaget ta del av brandlarmet samtidigt.

Äldre modeller av brandvarnare kan med fördel bli utbytta mot mer moderna varianter som både håller längre och är mer tillförlitliga. Köp på nätet och spara in tid och pengar och förbättra ert brandskydd.

Annan viktig utrustning vid brand

Förutom brandvarnare är det bra att ha utrustning som kan hjälpa till att släcka bränder när de uppstår. Brandsläckare och brandfiltar är två exempel på utrustning som alla företag bör ha på kontoret.

Det är också viktigt att låta personal bli tränade på utrustningen som finns att tillgå. Regelbundna brandövningar är också att föredra så att alla vet vad de ska göra om en brand uppstår.