Räddningstjänsten och brandkåren – viktigt i samhället!

Brandkåren tillhör räddningstjänsten som är ett samlingsbegrepp för alla räddningsinsatser som kommunen eller staten anordnar för att skydda och hindra befolkningen från olyckor eller annan fara. För att samhället ska ta ansvar finns en lag ”Lagen om skydd mot olyckor”. Denna lag har fyra kriterier som skall tas till hänsyn; snabbt ingripande, kostnader för insatsen, hotfulla skalan och andra omständigheter som kan komma att påverka en individ. Under samma lag kan staten välja att gå in och ta ansvar över den kommunala räddningsinsatsen som pågår, detta skedde till exempel år 2014 under skogsbranden i Västmanland.

Den kommunala räddningstjänsten har olika namn beroende på kommunen, vanligast är Räddningstjänst men även Räddningskår, Brandförsvar och Brandkår. De flesta kommuner samarbetar och har tillsammans bildat ett kommunförbund för att kunna samarbeta med de olika räddningstjänsterna.

Räddningstjänstens uppdrag

Uppdraget som räddningstjänst har är bland annat att ta hand om trafikolyckor, bränder och drunkningar. Dessutom assisterar räddningstjänsten när ras, stormskador, farliga utsläpp eller kemolyckor sker. Räddningstjänsten försöker att ligga i framkant genom att göra olika samhällsplaneringar för att undvika risker, så som att ha tillsyn över brandskyddet, se till att aktörer har tillstånd för varor som kan vara brandfarliga eller explosiva och informera om brandrisker.

För räddningstjänsten är det viktigt att samhället utbildar den självständiga individen så att hen kan ta bättre ansvar över sitt liv och säkerhet, därför ges allmän information till både organisationer, allmänheten och näringslivet. På denna sajt kommer nyttig information att tilldelas, så att individer kan få en starkare uppfattning om vad brandkårens uppdrag är och hur man som individ kan minska brandriskerna.