Sanering av fukt och mögel

Mögel i en bostad är inte alltid så lätt att se. Är din bostad mycket angripen kanske du kan se mögel på golv, väggar eller i innertak. Vanligare är att du känner lukten och att du kanske är trött och inte mår så bra.

Hitta fukten och möglet

Misstänker du att du har mögel i din bostad är det dags att börja spåra var möglet finns. Mögel uppstår på grund av fukt och det finns särskilt vanliga ställen att hitta möglet. Har du hittat den angripna delen av din bostad räcker det inte att åtgärda möglet utan du måste också åtgärda orsaken till möglet.

Hitta orsaken till fukten

Mögel orsakas av fukt. Har du mögel i ditt innertak beror det troligen på ett läckande tak. Har du mögel i en vägg kan det bero på att vatten kommer in via ett fönster. Hittar du mögel i en vägg kan du ofta åtgärda problemet själv.

Åtgärda problemet

Har du mögel i en vägg och du kan konstatera var fukten kommer från kan du själv åtgärda orsaken till fukten. Du kan behöva byta en bit av väggen. Har du fukt och mögel i en källare eller i en betonggrund bör du anlita experter på området.