Är du förberedd om krisen kommer?

Myndigheter, kommuner, landsting och företag gör alltid sitt bästa för att med säkerhet kunna uppfylla sin samhällsfunktion även i kris. Men vad händer om deras arbete tar längre tid än väntat? Är du förberedd för att klara dig själv till hjälp anländer?

Även fast vi i Sverige lever i ett av världens säkraste länder så bör man ändå vara förberedd på krissituationer. Krissituationer kan handla om allt från avbrott från vatten eller el-försörjningen till stora naturkatastrofer, terrordåd eller krig. Oavsett situationen så är det viktigt på att man själv är förberedd för att klara sig ett tag innan samhällsfunktionerna kommer i kapp.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller MSB driver hemsidan DinSäkerhet.se där de har information om vilket ansvar du som privatperson har för att vara förberedd inför krissituationer.

Förenklat kan man reducera ner de viktigaste behoven i fyra grupper:

  • Vatten
  • Värme
  • Mat
  • Kommunikation

Så om du inte gjort det tidigare, gör det nu. Se över din krisberedskap och påbörja införskaffandet av det som du kan komma att behöva.