Vikten av att inspektera villataket

Att taket är en mycket viktigt del av huset behöver ju ingen övertalas om. Men samtidigt är det allt för få som faktiskt tar sig tiden att inspektera taket med jämna mellanrum. Och vikten av detta ökar bara med takets ålder.

Inför och efter vintern är ett bra tillfälle att göra en snabb visuell inspektion av taket. Se om du kan märka ett eller annat uppenbart fel. Vilket sorts tak du har påverkar så klart vilka typ av fel du bör hålla utkik efter. Trasiga pannor på ett tegeltak, kraftiga repor på ett plåttak och så vidare. Om du hittar några fel är det viktigt att du åtgärdar dem omgående.

Problem kan dock även finnas på den underliggande strukturen och det är ofta fallet för de som helt plötsligt märker att taket börjar läcka in vatten under en kraftig regnskur. Då är det också viktigt att agera snabbt för att undvika en vattenskada. En inspektion av undertaket är något som måste göras illa kvickt.

Att ta in en takexpert för att bedöma skadorna kan vara en bra idé. De kan snabbt säga om taket går att ställa till rätta och hur mycket det skulle tänkas kosta.